Mnet

Hjælp til unge mødre uden netværk

MnetSom frivillig i netværket for unge mødre, Mnet, er du med til at skabe medmenneskelige relationer mellem Røde Kors-frivillige og de unge mødre, samt de unge mødre imellem. Målet er at mindske de unge mødres ensomhed og sårbarhed, samt at give dem nogle redskaber, der gør dem bedre i stand til at klare deres hverdag.

Vores målgruppe
Vores målgruppe er unge/yngre enlige mødre, der deler flg. livsvilkår:

  • De mangler helt/delvist et støttende netværk.
  • De har ingen eller kun sporadisk tilknytning til arbejdsmarkedet.
  • De har ingen kompetencegivende uddannelse.
  • De er helt eller i nogen grad isolerede fra samfundet, netop fordi de er unge mødre.

Hvad laver man som frivillig i Mnet?
I Mnet er der masser af muligheder for at bruge de erfaringer og kompetencer, du som frivillig møder op med. Du kan f.eks. tilbyde dig som samtalepartner for en eller flere af de unge mødre og blive den fortrolige voksne, som de savner og aldrig har haft, eller du kan vejlede og coache de unge mødre hen imod uddannelse og job, hvis du har en særlig viden inden for disse områder. Lektiehjælp kunne også være en mulighed, hvis du er god til det med det boglige, eller du kan hjælpe med at opstille et budget for den unge mor, hvis du er god til tal. Endelig kan du lære den unge mor noget om husførelse og madlavning m.v. Listen er lang …

Ikke babysitter
Dt er i den forbindelse vigtigt at få sagt, at det som frivillig ikke er din opgave at agere babysitter for de unge mødres børn. Det slås fast i den overordnede ramme for arbejdet med og i netværk for unge mødre, der er udarbejdet af Dansk Røde Kors.

Planlagte aktiviteter i Mnet
Møder hver anden mandag ca. 10 måneder om året. Alle møderne afsluttes med fællesspisning. Børnene deltager og kan blive passet af unge fra Ungdommens Røde Kors.

  • To årlige udflugter
  • En årlig ferieweekend
  • Evt. familiearrangementer – f.eks. med kærester og familie
  • Mentor- og bisidderordning ved de frivillige i netværket

Tænk over det
Netværket for unge mødre i Vejle, startede som skrevet op i oktober 2011, og vi har stadig brug for nye frivillige. Tænk over, om det kunne være noget for dig.

 

Denne side bruger cookies. Ved at klikke dig videre på siden, accepterer du dette. Læs mere om cookies...