Sygehusbesøgstjenesten

Rødt for hjerteblod

SygehusbesoegSom frivillig i Vejle, kan du også blive en del af vores patientstøtteordning. Patientstøtteordningen er et tilbud om samtale og samvær med patienter, som sjældent eller aldrig modtager besøg.

Brug for samvær
Det kan være patienter, der ikke umiddelbart har noget venne– eller familienetværk, eller patienter med familie, der bor langt væk fra Vejle, og som derfor har brug for at hyggesludre lidt med en ikke-sundhedsfaglig person. Tilbuddet gælder dog alle patienter, og du vil opleve, at rigtig mange benytter sig af det i løbet af en vagt.

Cirka 4 timer om måneden
Patientstøtteordningen findes på regionshospitalet i Vejle på følgende afdelinger: Neurologiske, Medicinske, Organ- og plastikkirurgiske, Onkologisk, Hæmatologisk og Ortopædkirurgisk samt på Patienthotellet. Vi er i øjeblikket 35 frivillige patientstøtter, og hver bruger omkring 4 timer om måneden på arbejdet i afdelingerne.

En kop kaffe kan være guld værd
Rammerne for ordningen er fastlagt i samarbejde med afdelingssygeplejerskerne, og det er oftest også afdelingssygeplejerskerne, der henviser patienter til dig som patientstøtte. Er der en dag ingen henvisninger, er det op til dig at lodde stemningen blandt patienterne for at se, om der alligevel ikke skulle være en eller anden, der kunne have godt af en lille snak. I de situationer kan tilbuddet om en kop kaffe være guld værd!

Rødt for hjerteblod
Patientstøtteordningen er et ekstra tilbud til patienterne, og det kan aldrig erstatte sygehuspersonalets opgaver. Det er en meget vigtig pointe, og for netop at understrege, at der er forskel på sygehuspersonale og vores frivillige patientstøtter, bærer du som patientstøtte en rød skjorte – rødt for hjerteblod!

 

Denne side bruger cookies. Ved at klikke dig videre på siden, accepterer du dette. Læs mere om cookies...