Beretning 2014

Se billeder fra generalforsamlingen d. 26. februar 2015 her…

Formandsberetning 2014

fra Røde Kors – Vejle

Røde Kors halvrunde 150-års fødselsdag blev fejret i RKV med følgende arrangementer:

Den årlige sommerudflugt for alle frivillige i afdelingen gik til Dybbøl, hvor deltagerne blev ført gennem krigens rædsler under kyndig, historisk vejledning med efterfølgende rundvisning på stedets museum og andre udendørs sites, der har været af afgørende betydning for denne ”nationens skæbnetime”. Efter et strålende arrangement på skanserne, kørte bussen videre til Sønderborg, hvor de ”krigstrætte” udflugtsveteraner kunne indtage en velfortjent middag på Comwell. Derefter gik den historiske tour videre til Als, hvor deltagerne fik lejlighed til at se de mange mindesten over både faldne tysker og danske soldater. Eftermiddagskaffen blev indtaget på Skovby Kro, hvor der serveredes sønderjysk rugbrødslagkage. Således mættede af både indtryk og herlig mad drog udflugtsdeltagerne nordover med bussen, der ankom til Vejle sidst på eftermiddagen

´Et overordentligt vellykket arrangement´ lød dommen fra de 51 frivillige fra RKV, der deltog i udflugten.

D. 3. sept. var Qnet arrangør og vært for et regionalt arrangement om voldsramte kvinder. Hele 60 personer – både frivillige og professionelle – fra hele regionen havde lagt vejen forbi, hvilket arrangørerne erklærede sig mere end tilfredse med. Aktivitetslederen for Qnet og mange af de frivillige fra aktiviteten havde stået for planlægningen sammen med Anne Karen fra Landskontoret.

Tilbagemelding på afdelingens mål for 2014:

1. Øge antallet af medlemmer
2. Øge antallet af frivillige

Ad 1)
Da der ikke er blevet lagt nogen særlig strategi for, hvorledes dette mål evt. kunne nås, har den nye bestyrelse(ab februar 2014) ikke arbejdet målbevidst med dette. Antallet af medlemmer i skrivende stund er således nogenlunde det samme som ved periodens start nemlig 221.

Ad 2)
Da afdelingen løbende starter nye aktiviteter op, kommer der hele tiden nye frivillige til. RKV har almindeligvis ikke svært ved at rekruttere nye frivillige til langt de fleste aktiviteter – selv om der altid tid kan bruges flere hænder specielt i Røde Kors-butikken og besøgstjenesten. (Det forlyder fra aktivitetslederen for besøgstjenesten, at det er strømmet til med nye, unge frivillige i løbet af jan/febr.)

For nuværende er der 250 frivillige i afdelingen.

3. Løbende vedligeholdelse af hjemmesiden, www.rkvejle.dk
Hjemmesiden har ligget brak det meste af perioden, hvor der reelt ikke har været nogen
webmaster i afdelingen.Heldigvis blev der ansat en strålende person til opgaven i efteråret 2014, der dygtigt, hurtigt og effektivt fik hjemmesiden lagt over i et mere håndterbart system og givet den et mere tidssvarende udtryk, således at den i dag fremstår både brugervenlig og interessant for de mange – både frivillige og andre, der i stadig større antal logger sig på for både at orientere sig om vigtige begivenheder i afdelingen eller for at se, om der er frivilligopgaver, de evt. kunne tænke sig at beskæftige sig med. Afdelingen får mange henvendelser ad den vej.

Hjemmesiden har også fået sin egen Facebook, der tænkes aktiveret i forhold til både de frivillige og andre udefra fx i forbindelse med Landsindsamlingen og andre lokale begivenheder.

Aktivitetslederne indbydes til et kursus om brugen af Facebook snarest.

4. Samarbejde med URK, hvor dette måtte være relevant
URK som forening eksisterer ikke lige for øjeblikket. Der er dog spredte URK-aktiviteter på både Vejle Krisecenter og Jelling Asylcenter. Afdelingen har forgæves forsøgt at ”efterlyse” aktive URK´er, idet disse traditionelt har udgjort en ikke uvæsentlig ressource i Mnet- netværk for unge mødre og Qnet som legetanter og – onkler for de små børn.Håber snart at se et aktivt URK i Vejle

5. Løbende starte nye sociale aktiviteter op i Vejle…
I indeværende periode har RKV i samarbejde med Vejle Kommune planlagt og beskrevet Unet – netværk for unge mænd m. start i februar – om alt går efter planen! Netværket er kvindefrit område, idet vi (de kvindelige entreprenører!!!!) er af den opfattelse, at der skal mænd til for at give de unge det spark, der er nødvendigt for at de kommer videre med uddannelse eller arbejde. Vi satser på at rekruttere specielt yngre mænd som buddies og rollemodeller.De indledende skridt til at starte et projekt for uledsagede flygtningebørn er taget i begyndelsen af januar med et infomøde for potentielle frivillige afholdt af Maiken Bejerholm fra Landskontoret. Der var ca. 30 interesserede til mødet.

6. Løbende at have fokus på butikken, Flegmade 11 A.
Der arbejdes løbende med området – ikke mindst fra et meget entusiastisk og dedikeret frivilligt butikspersonales side. Mange kunder udtaler sig positivt om både tøjudvalg og butiksestetik.Butikkens omsætning i 2014 vil fremgå af regnskabet.

Læs om butikkens og sorteringens rolle i arbejdet med at fordele tøj til syriske flygtninge nedenfor.

7. Arbejde med opbygningen af organisationen Røde Kors Vejle
Arrangementer som Røde Kors-aftener er opgivet, da der kommer for få frivillige til disse. I stedet arbejdes der på i stadig højere grad at gøre Røde Kors-huset til et naturligt centrum for alle afdelingens møder og arrangementer, således at både afdelingen og alle afdelingens frivillige har et sted – et frivilligdomicil (!) som er deres/vores, og som er et synligt tegn på, at Røde Kors i den grad er til stede i lokalområdet.Dette lykkes efterhånden i en sådan grad, at der er arrangementer(næsten) alle ugens 5 arbejdsdage + weekendkurser. Hertil kommer diverse ad hoc – møder.

De frivillige føler sig efterhånden så ansvarlige for – og hjemme i RK-huset, at der kommer flere og flere forslag til forbedringer og forskønnelse, hvilket vel må tolkes som et tegn på, at man føler sig hjemme på stedet.

I 2015 skal der arbejdes på i højere grad at gøre Landsindsamlingen til en afdelingsbegivenhed snarere end – som nu – en enkeltmandsbedrift, der kræver en fantastisk stor arbejdsindsats og et enormt overblik.

8. Fokusere på og kvalitetssikre igangværende aktiviteter

  • Gennem løbende dialog mellem bestyrelse og aktivitetsledere
    Formand/co-formand er løbende i kontakt med langt de fleste af aktivitetslederne for at tilbyde sparring, hjælp eller støtte, hvor dette måtte være ønsket eller påkrævet.
  • Ved at sørge for opdatering og uddannelse af aktivitetslederne
    Samtalerne med aktivitetslederne kan bl.a. dreje sig om netop dette.

9. Samarbejde med Vejle Kommune, andre frivillige humanitære organisationer omkring udvikling af nye sociale tiltag for de mest sårbare.
Sker løbende. Unet-netværk for unge mænd søsættes fx sammen med Vejle Kommune.RKV har et uformelt samarbejde med de øvrige humanitære organisationer i lokalområdet omkring Især sårbare børn og unge.

Tilbagemelding fra de forskellige aktiviteter i RKV 2014
Qnet: Aktuelt er der 10 aktive brugere og 6 frivillige. Godt samarbejde med Vejle Krisecenter og Familieafdelingen i Vejle Kommune. Der har været masser af aktiviteter på programmet i 2014.

Mnet: – netværk for unge mødre: Aktuelt er der 5 mødre og 5 børn i alderen fra 3 – 18 mdr. og 5-6 frivillige. Samarbejder med Sundhedsplejen og Familieafdelingen i Vejle Kommune. Der har været mange aktiviteter som fx baby-førstehjælp og 2 besøg fra Sundhedsplejen.

Patientstøtterne: 27 aktive patientstøtter på 10 afdelinger på Vejle Sygehus. Får stor anerkendelse for deres arbejde. Fx får de samme julegaver som det ”faste” personale.

Vågetjenesten: 23 vågekoner og – mænd. Har arbejdet 240 timer i 2014 på hhv. sygehus, plejecenter og hjemmeplejen. Aktiviteten er nogenlunde på niveau med forrige år.

Integration: Aktuelt er der 11 frivillige. Åbner en café i RK-huset i februar 2015, hvor de frivillige tilbyder hygge, lektiehjælp, hjælp til at åbne e-boks, hjælp til at kommunikere med kommunen og andre myndigheder. (Det strømmer lige nu til med nye frivillige).

Telefontjenesten (Jelling): Aktuelt 6 frivillige, der på skift – ´en uge ad gangen – ringer ud til personer, der har brug for et tryghedsopkald. Brugerne udpeges af kommunen.

Besøgstjenesten: Aktuelt er der 81 besøgsvenner i Vejle og 17 besøgsvenner i Jelling. I 2014 har der været en nettotilgang af 15 nye frivillige til aktiviteten i Vejle. Da der til stadighed er besøgsmodtagere på venteliste, har flere frivillige besøgsvenner 2 personer, som de besøger.

Nørklerne: Aktuelt er der 20 nørklere i Vejle og 20 i Børkop. Der strikkes på livet løs til glæde for især børn i verdens katastrofeområder.

Førstehjælpen: Faldende aktivitet i 2014. Aktivitetslederen har udfærdiget et visionspapir med strategier til og for nye tiltag. Tankerne i visionspapiret udfoldes – i samarbejde med formand og co-formand – i løbet af 2015, og skulle gerne føre til forøget aktivitet. Aktivitetslederen er i gang med at uddanne sig til instruktør, hvilket er en stor fordel for RKV, der mangler en in-house instruktør – også i forhold til at tilbyde kurser til afdelingens frivillige.

Samaritterne: Samaritterne i afdelingen dækker efterhånden et enormt geografisk område, idet afdelinger i Kolding og Fredericia er blevet nedlagt. Desværre er alt for få reelt aktive – ca. 10 – hvilket bevirker, at relativt få samaritter ender med et alt for stort arbejdspres. Aktivitetslederen og formand/co-formand arbejder på en intern udredning på området, hvilket gerne skulle munde ud i en større grad af transparens og gennemskuelighed inden for aktiviteten. Arbejdet hermed er påbegyndt i 2014 og fortsætter i 2015.

Genbrugsbutikken: Kører fremragende og regner med at omsætte én million i 2014. Se vedlagte regnskab. Der er 24 butiksfrivillige + en aktivitetsleder.

Sorteringen: Her er der ansat 3 chauffører, 6 til hhv. at sortere og prismærke tøjet + en aktivitetsleder. Der kommer masser af flot tøj herfra til butikken.

Landsindsamlingen: LI 2014 blev det bedste år i nyere tid, idet der blev indsamlet kr. 153.711.50 I Vejle/Børkop og kr. 31.401,00 i Jelling. Desværre mødte der kun 123 af 156 tilmeldte indsamlere op. De andre udeblev uden at give besked. Der skal sættes ekstra ind for at få alle ruter besat næste år. Aktivitetslederen for LI har ydet en flot og stor indsats i.f.m. LI 2014.

Julehjælp anno 2014: Vejle Kommunes Familieafdeling tog sig af selve uddelingen af de gaveposer m. gavekort + materiale om RKVs forskellige aktiviteter + julebrev, som afdelingen havde pakket. Der blev uddelt julehjælp for kr. 50.000.

Frivillige Asylvenner: Det har været på tale at opløse foreningen og lægge aktiviteten ind under RKV. Møde herom ultimo januar.

Uledsagede flygtningebørn: iværksættes i 2015

Skaf tøj til syriske flygtninge – ad hoc aktivitet: Co-formand Marian Halberg skriver: Mandag den 22. september fik vi en henvendelse fra Hovedkontoret, om vi kunne være behjælpelige med at skaffe tøj til de mange – især syriske – flygtninge, der strømmede til Danmark i sensommeren og efteråret 2014. Der blev holdt flere møder Med Astrid og folk fra andre omkringliggende Røde Kors afdelinger. Der var blevet indkvarteret ca. 100 flygtninge på Brandbjerg Højskole midlertidigt. Der var hovedsageligt tale om yngre mænd, og fælles for dem var, at deres garderobe kun bestod af sandaler, shorts og t-shirts, hvilket ikke rigtig er nok til det danske efterår. Da der var tale om mænd – både her i Vejle og andre steder i DK – var Røde Kors´ lagre med herretøj for længst tømte. Derfor foranstaltede vi en lokal tøjindsamling af herretøj her i Vejle. Fredag den 26. september fik jeg lov til at komme i P4 Trekanten og fortælle om vores indsamling. Tirsdag den 30. september og onsdag den 1. oktober var vores frivillige fra sorteringen og butikken på Brandbjerg Højskole, hvor de var med til at forestå uddelingen af tøjet til flygtningene. I de efterfølgende uger fik vi også en del herretøj ind. Dette blev kørt ud til Sandvad-lejren, hvor Røde Kors har opbygget et mindre lager af herretøj, så alle er forberedte, hvis situationen skulle påstå igen.

Det delte formandskab.
Røde Kors i Vejle har i 2014 kørt med et delt formandskab, således at forstå, at formanden kun er i landet 8 mdr. om året, fordelt på to sommermåneder og to efterårsmåneder. I formandens fravær tager co-formanden over på afdelingens mange opgaver.
Dette betyder, at afdelingen – og Landskontoret altid kan komme i kontakt med en formand, hvilket er helt nødvendigt for en afdeling af RKVs størrelse og med RKVs forholdsvis høje aktivitetsniveau. Konstruktionen stod sin prøve, da tøjindsamlingen i.f.b. de store grupper af syriske flygtninge, der kom til lokalområdet, skulle organiseres (Læs ovenfor)
Bestyrelsen har godkendt konstruktionen, der naturligvis skal evalueres, når den nye bestyrelse træder sammen.

For at en sådan konstruktion skal kunne lykkes er flg. af afgørende betydning:

a) at der er en tæt kommunikation mellem formand og co-formand, hvilket sagtens kan lade sig gøre i disse Scype-, sms, og mail-tider

b) at co-formanden er opdateret m.h.t. alle afdelingens aktiviteter og strategier og har en grundig viden om alle RKVs samarbejdspartnere.

Formanden for afdelingen og underskriver de dokumenter, der måtte skulle underskrives.

I 2014 har der været afholdt 5 bestyrelsesmøder, 2 for bestyrelsen alene og 3 med aktivitetslederne.

Generelt om Røde Kors Vejle.
Det går godt generelt godt over hele linjen. Der er en smittende energi og virkelyst, der gør det meget lønsomt at arbejde i afdelingen og helt sikkert også bidrager til, at RKV har let ved at rekruttere frivillige til både veletablerede og nye aktiviteter.
Røde Kors Vejle takker alle frivillige for den enorme indsats I har ydet i 2014.
Også tak til alle I medlemmer, der via jeres medlemsbidrag har bidraget til det solide fundament, som foreningen hviler på, og som gør det muligt til stadighed at udvide med nye sociale tiltag, når dette viser sig påkrævet.

Med håbet om at den gode ånd fortsætter i det nye år

Lene Thorborg
Formand for Røde Kors Vejle


Generalforsamling, 26. februar 2015.

 

Denne side bruger cookies. Ved at klikke dig videre på siden, accepterer du dette. Læs mere om cookies...