Netværk 10 Øst.

Formålet med Netværk 10 Øst:

–  at udvikle og styrke netværket mellem de enkelte Røde Kors-afdelinger i netværket, der omfatter flg. afdelinger:
Egtved, Give, Juelsminde, Hedensted, Horsens, Horsens Nord, Odder, Samsø,
Tørring-Uldum, Vejle

– at inspirere til erfaringsudveksling på tværs af afdelingerne i netværket

– at understøtte kompetenceudvikling inden for Røde Kors-organisationen generelt

– sikre at der gennemføres relevante arrangementer og aktiviteter for frivillige i netværket

– at øge opmærksomheden og synligheden omkring Røde Kors humanitære aktiviteter –
nationalt som internationalt

Bestyrelsen:
Gudrun Andreasen, Horsens N (formand)
Jørn Østergaard, Horsens

 

Program for 2018

Årsmøde i Netværk 10 Øst Onsdag
4. april
Kl 17.00 – 20.00
Hedensted Kirkecenter,
Kirkegade 15,
Hedensted
Oplæg v/ generalsekretær Anders Ladekarl
om Røde Kors’s Internationale arbejde.
”Generalforsamling” i Netværk 10 Øst
 
Intro-kursus 9. april
Kl 17.15 – 20.15
Sund By,
Åboulevarden 52
Horsens
Horsens og Horsens Nord arrangerer fælles intro-kursus for nye frivillige, men
alle frivillige i netværket er meget velkomne
 
Temadag for Nørklere Mandag
28. maj
Kl 14.00 – 16.30
Odder Kirkecenter, Kirkesti 3,
Odder
Program udsendes senere
 
Temadag om
Integration
Mandag
27. August
Kl 18.00 – 21.00
Røde Kors Huset Flegmade 11 A, Vejle ”Sådan arbejder vi med integration i Vejle”
>> – om Venner Viser Vej, café, økonomi, organisering og rekruttering af frivillige,
samarbejdspartnere m.m.
 
Temadag for Genbrug Tirsdag
25. september
Kl 17.15 – 20.00
Give
(adresse følger senere)
Besøg i Gives 2 genbrugsbutikker
På efterfølgende møde sættes fokus på:
Røde Kors’s nye butiksstrategi og
Kundebetjening og kundevenlighed (hvad gør man, og hvad gør man ikke)
– En dag med fokus på både tøj og møbler 
 
Temadag for
Sociale aktiviteter 
Onsdag
31. oktober
Horsens
(adressen følger senere)
Program udsendes senere 

 

Denne side bruger cookies. Ved at klikke dig videre på siden, accepterer du dette. Læs mere om cookies...